<--back
Cyrille VAN DEN STOCK


Begrafenissen Collier bvba.

Cyrielle was al voor de USA in het 62A.
Hij was in El Paso als operator HAWK en ingedeeld in de D-Bij.
Tijdens de ASP's in de USA was hij ROR-operator.
Hij werd bijna onmiddellijk BSM tot in 1968 toen hij muteerde naar het
cabinet van Landsverdediging.Waar hij fungeerde als RSM.
Na enkele jaren daar muteerde hij naar Casteau ( NATO ) waar hij
verschillende functie's bekleedde, als laatste deed hij daar het reisbureel
tot zijn pensionnering - Luc.