<--back

Ludo JANSEN

Lucien kwam op 02 mei 1955 van her RSC naar het Kwartier
Lombardsijde

We herinneren ons dat hij jaren lang tewerkgesteld was in de S zone
aan het HAWK materiaal

Lucien was een onopvallende stille en betrouwbare werker, die ook
talrijke malen mee ging naar Kreta op schietperiode

Hij ging met pensioen op 09 mei 1986

Langs deze weg wensen wij aan de achtbare famillie onze innige
deelneming aan, en wensen hun veel sterkte toe.