<--back

Jacques COUCKE

De begrafenisplechtigheid vindt plaats te Oostende
in de St Jozefskerk,
Alfons Pieterslaan, op dinsdag 27 augustus om 10.00 uur.

Op 01 april 1950 voegt hij zich bij 41A te brugge als KRO
Op 01 oktober 1950 miteerd hij naar de VASch te brasschaat, en
op 02 januari 1951 komt hij naar de CAA te Lombardsijde.
In mei 1951 gaat hij als PlsComd 40 mm terug naar 41A
In oktober 1953 wordt hij afgedeeld in het OplBn te Lombardsijde met Pl 57mm.
Hij wordt S1 in het OplBn.
In 1960 gaat hij over naar de Sec onderricht, Sec talen, hij
onderricht Engels aan het personeel HAWK, en gaat dan naar Amerika waar hij
specialisatie opleiding volgt.
Vanaf 1971 wordt hij veiligheidsofficier S2
Hij werkt ook mee als inrichter van de 4 Daagse
Hij  werkte ook als OSC
Op 01 april 1980 gaat hij met pensioen

De VKL-AQL biedt aan de achtbare familie haar innige deelneming aan,
en wenst hen veel sterkte