Lid worden van de Vriendenkring van Kwartier Kamp Lombardsijde
Bijdrage per jaar: 5.00€

IBAN BE47 0682 4151 5980 - BIC   GKCCBEBB

Lid: Partner:
Naam: Naam:
Voornaam: Voornaam:
Tel/GSM : Tel/GSM :
Fax:    
Geboorte datum: Geboorte datum:
N° ID: N° ID:
Rijksregister nummer: Rijksregister nummer:
Adres:
Land:
E-mail:
5.00€ binnen de week storten?
Periode in Lbs:
Dienst of Eenheid:
Graad:
Milicien?
Actief?
Andere: